Naša zmršťovacia LDPE fólia je vhodná na balenie:

  • minerálnych vôd
  • múky
  • iných skupinových balení
  • na iné využitie, napr. v poľnohospodárstve

Výrobná technológia nám umožňuje vyrábať fóliu vo forme:

  • jednovrstvého pásu do šírky 2,0 metra
  • polhadicu do šírky 4,0 metra
  • hadicu, respektíve záložkovú fóliu do obvodu 4,0 metra

Všetky typy fólie môžeme vyrábať v hrúbke od 20 do 100 mikrometrov. Naša fólia môže byť pripravená z receptúry pozostávajúcej až z 5 zložiek, takže je možné presne nastaviť kvalitatívne parametre výsledného produktu, pripadne fóliu aj dofarbiť.

Kapacita technológie v závode Kolárovo je cca 100 ton/mesiac.