Spoločnosť General Plastic, a.s. vykupuje PET fľaše:

  • roztriedené podľa farby na transparentné, modré, zelené a olejové
  • zmiešané všetkých druhov, rozdelené na ružovo/hnedé a ostatné farby ako čierna, oranžová, červená, zlatá a pod.

Výkupná cena sa stanovuje na základe mesačných objednávok a je EXW na sklade dodávateľa t.j. dopravu zabezpečujeme sami vlastnou alebo externou dopravou. Z toho dôvodu by mali byť PET fľaše spracované do formy balíkov, aby bola uľahčená preprava materiálu. Recyklačný proces PET fliaš realizujeme podľa medzinárodných štandardov a prebieha na troch technológiách s celkovou kapacitou 2,5 tony za hodinu.

Výsledným produktom recyklácie PET fliaš je poloprodukt, tzv. praná vločka, ktorú:

  • používame na ďaľšie spracovanie, výsledkom je tzv. vločka dekontaminovaná
  • ponúkame na odpredaj

PET vločky sú vysokokvalitný materiál vhodný na ďalšie spracovanie, ako napr. výrobu dekontaminovaných vločiek, vlákien, netkaných textílií, fólií, extrudovaných profilov, vstekovaných dielov, viazacích pásiek a pod. Číre vločky vyrobené za prísne stanovených podmienok a so špecifickými vlastnosťami sú vhodné na výrobu PET fľašového regranulátu, tzv. „proces z fľaše na fľašu“.

Podľa druhu spracovávaných PET fliaš sa vyrábajú:

  • PET vločky číre
  • PET vločky modré
  • PET vločky zelené
  • PET vločky mix

Vločky dekontaminované

V súčasnosti spoločnosť čaká na schválenie EFSA – používanie dekontaminovaných vločiek ako materiál pre výrobu primárneho obalu pre styk s potravinou.