Certifikáty

Náhľad Popis
Certifikát
EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
14.01.2019
Certifikát
BRC packaging
04.12.2019
Vyhlásenie o kladnom stanovisku EFSA
18.09.2018Kladné stanovisko EFSA pre dekontaminačný proces (EN)
Certifikát
Fólia z LDPE teplom zmrštiteľná
06.11.2017

Povolenia

Náhľad Popis
general-plastic-2016-ouzp-komarno-rozhodnutie-nebezpecne-odpady Rozhodnutie OÚ ŽP Komárno
Zhromažďovanie nebezpečných odpadov
13.10.2016
Rozhodnutie OÚ ŽP Komárno
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
11.10.2016
general-plastic-2016-ouzp-komarno-registracia-zber-odpadov Potvrdenie o registrácii OÚ ŽP Komárno
Zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov a preprava odpadov
08.09.2016