Aktuality

Čo nás čaká v roku 2018

2018|

Upgrade súčasnej technológie.
Prerábanie vnútorných priestorov.
Zavedenie certifikácie BRC IOP.
Vyjadrenie European Food Safety Authority pre používanie dekontaminovaných vločiek ako výrobého materiálu vhodného pre styk s potravinou.

Rok 2017

2017|

Výroba predliskov prekročila 330 miliónov kusov.
Testovanie výroby predliskov s až 30% obsahom dekontaminovaných vločiek.

Rok 2016

2016|

Regulárne spustenie výroby uzáverov.

Rok 2015

2015|

Zakúpenie a inštalácia nového stroja na výrobu predliskov HUSKY HyPET 300HPPRF pre zvýšenie produkcie a vyhovenia cieľom naším zákazníkom.
Kúpa a inštalácia dekontaminačného zariadenia Starlinger DeCon 50 pre výrobu dekontaminovaných vločiek, slúžiacich ako recyklovaný materiál pre výrobu PET predliskov.
Kúpa zariadenia HUSKY HyCup P225 3.0 RS50/50.
Prerábanie výrobných a administratívnych priestorov.