V roku 2018 spoločnosť dosiahla hneď niekoľko dôležitých úspechov. Získala certifikát BRC packaging, úroveň AA, podľa britskej normy pre obalový materiál prichádzajúci do styku s potravinou.
Výroba PET predliskov dosiahla ročnú produkciu 400 miliónov kusov a výroba praných vločiek sa vyšplhala na 9 000 ton za rok.
Prevádzka Senica získala kladné stanovisko od European Food Safety Authority (EFSA) na výrobu dekontaminovaných vločiek ako vstupného materiálu vhodného pre styk s potravinou.
Spoločnosť General Plastic, a.s. absolvovala s výborným výsledkom recertifikačný audit podľa oriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 18001:2007.