Výroba predliskov prekročila 330 miliónov kusov.
Testovanie výroby predliskov s až 30% obsahom dekontaminovaných vločiek.