Zakúpenie a inštalácia nového stroja na výrobu predliskov HUSKY HyPET 300HPPRF pre zvýšenie produkcie a vyhovenia cieľom naším zákazníkom.
Kúpa a inštalácia dekontaminačného zariadenia Starlinger DeCon 50 pre výrobu dekontaminovaných vločiek, slúžiacich ako recyklovaný materiál pre výrobu PET predliskov.
Kúpa zariadenia HUSKY HyCup P225 3.0 RS50/50.
Prerábanie výrobných a administratívnych priestorov.