Upgrade súčasnej technológie.
Prerábanie vnútorných priestorov.
Zavedenie certifikácie BRC IOP.
Vyjadrenie European Food Safety Authority pre používanie dekontaminovaných vločiek ako výrobého materiálu vhodného pre styk s potravinou.