Rok 2018

V roku 2018 spoločnosť dosiahla hneď niekoľko dôležitých úspechov. Získala certifikát BRC packaging, úroveň AA, podľa britskej normy pre obalový materiál prichádzajúci do styku s potravinou.
Výroba PET predliskov dosiahla ročnú produkciu 400 miliónov kusov a výroba praných vločiek […]

Rok 2017

Výroba predliskov prekročila 330 miliónov kusov.
Testovanie výroby predliskov s až 30% obsahom dekontaminovaných vločiek.

Rok 2016

Regulárne spustenie výroby uzáverov.

Rok 2015

Zakúpenie a inštalácia nového stroja na výrobu predliskov HUSKY HyPET 300HPPRF pre zvýšenie produkcie a vyhovenia cieľom naším zákazníkom.
Kúpa a inštalácia dekontaminačného zariadenia Starlinger DeCon 50 pre výrobu dekontaminovaných vločiek, slúžiacich ako recyklovaný materiál pre […]