General Plastic, a.s. patrí k najväčším spracovateľom PET fľaší a výrobcov PET predliskov v strednej Európe.

Medzi hlavné predmety činnosti spoločnosti patrí:

Ďalšie predmety činnosti predstavujú podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov. Spoločnosť General Plastic, a.s. bola založená v roku 2002.

Aktuality

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti General Plastic, a. s. zo dňa 31. júla 2013.

Služby

Recyklácia PET fliaš

Vykupujeme PET fľaše rôznych farieb, ktoré spracúvame a recyklujeme modernou technológiou. Výsledným produktom recyklácie je poloprodukt tzv. praná vločka, ktorá sa používa napríklad na výrobu PET regranulátu.

Read More

Výroba PET predliskov

PET predlisok sa používa na výrobu fliaš. PET predlisky bezfarebné i farbené sú určené na vyfukovanie fliaš a spĺňajú požiadavky pre priamy styk s potravinami. PET predlisky vyrábame s rôznymi uzávermi.

Read More

Výroba LDPE fólie

Zmršťovacia LDPE fólia je vhodná na skupinové balenia výrobkov alebo využitie v poľnohospodárstve. Rôzne formy fólie vyrábame v hrúbke 20-100 mikrometrov. Kapacita technológie v závode Kolárovo je cca 100 ton/mesiac.

Read More